OCMW VAN ANDERLECHT – DE MAALTIJDEN-TEN-HUIZE DIENST RIZIV nummer niet aangegeven

Maaltijden aan huis

Profiel

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid die door de Wet belast is de maatschappelijke dienstverlening te verschaffen aan personen die op het grondgebied van de Gemeente verblijven.

Tijdschema / Praktische informatie

Er zal u een financiële bijdrage gevraagd worden in funktie van de inkomen en van de gezinssituatie.

Activiteitensector

Maaltijden aan huis

Hoofdactiviteiten

Door bepaalde omstandigheden (invaliditeit, ouderdom, gezondheidsproblemen, …) kan het voor u moeilijk zijn om iedere dag een warme maaltijd te bereiden. Indien dit het geval is, aarzel niet om contact op te nemen met de dienst maaltijden-ten-huize.

Er zijn dieet en zoutarme maaltijden voorzien.

specialisaties

Deze dienst is beschikbaar voor alle bewoners van Anderlecht

Toegangsplan

OCMW VAN ANDERLECHT – DE MAALTIJDEN-TEN-HUIZE DIENST

Rue Puccini 22 1070 Anderlecht, Belgique

Uurroosters

Er zal u een financiële bijdrage gevraagd worden in funktie van de inkomen en van de gezinssituatie.