AIDE & SOINS A DOMICILE BRUXELLES ASBL RIZIV nummer niet aangegeven

Coördinatiecentra

Profiel

"1995 is het jaar van de oprichting van de Fédération de l'Aide et des Soins à domicile met de integratie op nationaal vlak van het Wit-Gele Kruis (WGK) (Franstalig gedeelte), de Fédération nationale Aide familiale (FNAF) en de Coordination nationale des Centres de Soins et Services à Domicile (CCSSD).

Er werden centra voor thuishulp- en zorg (Aide et de Soins à Domicile, ASD) opgericht waar diensten werden bijeengebracht die tot die tijd afzonderlijk werden georganiseerd. Door professionele hulpverleners samen te brengen in één enkel centrum voor thuishulp en –zorg dat dicht bij de mensen staat en vlot toegankelijk is, vindt de patiënt er alle diensten die hij nodig heeft. De centra voor thuishulp en –zorg hebben tot doel om niet alleen aan bejaarde, zieke of gehandicapte mensen maar ook aan alle personen met verminderde autonomie maar die toch thuis willen blijven wonen alle hulp aan te bieden die ze nodig hebben en hun levenskwaliteit te verhogen door een allesomvattend en multidisciplinair antwoord op hun behoeften te bieden.

Sindsdien blijft Aide & Soins à Domicile verder evolueren."

Tijdschema / Praktische informatie

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 8:00-16:30

Hotline: 24u / 24 - 7d / 7

Activiteitensector

Coördinatiecentra, Diëtisten, Ergotherapeuten, Gezinsondersteuner, Huishoudelijke hulp, Kinesitherapeuten, Logopedisten, Maaltijden aan huis, Medisch materiaal, Oppasser, Pedicures, Podoloog, Thuiskappers, Thuisverpleegsters, Vervoer

Hoofdactiviteiten

"VERPLEEGZORG :
De afdeling verpleegzorg werkt met verplegers en verpleeghulpen. De verpleger dient zorgen toe, ook van meer technische aard: geneesmiddelen toedienen, toilet, inspuitingen, verband leggen, een infuus aanbrengen, buikvliesdialyse, stervensbegeleiding ... Ze werken 7 dagen per week en 24 uur per dag.

FAMILIEHULP
De familiehulp begeleidt u in alle handelingen van het dagelijks leven: maaltijden bereiden, boodschappen doen, hulp bij het wassen, administratieve hulp, gewoon onderhoud van het wasgoed en de woonvertrekken, hulp aan gezinnen en personen die minder autonoom worden.

HUISHOUDHULP
De huishoudhulp staat in voor het gewone onderhoud van de woonvertrekken. Hij/Zij bevordert het welzijn thuis en kan ook echte morele steun bieden ter bestrijding van sociaal isolement.

THUIS OPPAS
De thuisoppas begeleidt de afhankelijke persoon; hij/zij is continu aanwezig en staat in voor toezicht overdag en ‘s nachts. Hij/Zij levert bijstand aan de familieleden van de betrokken persoon en draagt bij tot het welzijn van de begunstigde.

THUISOPPAS VOOR ZIEKE KINDEREN
De thuisoppas voor zieke kinderen is continu aanwezig en heeft aandacht voor het zieke kind van wie de ouders, die niet thuis zijn, een beroepsactiviteit uitoefenen of een opleiding volgen.

POLYVALENTE ARBEIDERS
De polyvalente arbeider voert eenvoudige, manuele en technische klussen uit met als doel het leefkader te verbeteren van personen die minder autonoom worden: tuinieren, behangen, schilderen…

PERSONEN MET VERMINDERDE MOBILITEIT
Aide & Soins à Domicile kan specifieke diensten aanbieden op het vlak van transport en begeleiding van personen met verminderde mobiliteit: minibus, begeleider…

RESPIJT DIENSTEN
De respijthulp biedt aan de ouders of helpers van bejaarden of personen met een handicap of die lijden aan de ziekte van Alzheimer de mogelijkheid om even op adem te komen en gedurende enkele uren of dagen wat tijd voor zichzelf te nemen.

COÖRDINATIE CENTRUM
De coördinatoren evalueren de behoeften, informeren en stellen oplossingen voor. Ze bereiden de terugkeer naar de eigen woning voor na een opname in het ziekenhuis en kunnen tussenkomen wanneer meerdere verschillende dienstverleners de patiënt bijstaan. Ze organiseren de structuur van thuishulp en –zorg die het best beantwoordt aan de noden en de keuze van de begunstigde.

ANDEREN DIENSTEN
De centra van Aide & Soins à Domicile bieden een groot aantal diensten aan die tegemoet komen aan de meest uiteenlopende noden van personen die minder autonoom worden. Om de dienst te vinden die bij uw situatie past of om meer inlichtingen te verkrijgen kunt u de pagina raadplegen van het centrum van Aide & Soins à Domicile in uw regio of contact opnemen! "

specialisaties

Een multidisciplinair antwoord op de verschillende behoeften van mensen met een verlies van autonomie die ervoor kiezen om thuis te blijven wonen en hun levenskwaliteit te behouden.

Bijdragen aan het welzijn van de mensen die thuis willen blijven wonen ondanks de moeilijkheden van het leven.

Deze doelstellingen worden bereikt door de integratie van de taken van 3 verschillende vzw (Aide Familiale régio Brussel, Bruxelles Assistance 3e Millénaire en de Gele en Witte Kruis van Brussel) onder één naam “ASD Brussel”.

Toegangsplan

AIDE & SOINS A DOMICILE BRUXELLES ASBL

Rue Malibran 53, Ixelles, Belgique

Uurroosters

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 8:00-16:30

Hotline: 24u / 24 - 7d / 7