Kwaliteitscharter

MEDISCH-SOCIALE KWALITEITSHANDVEST EN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het SISD wil gecertificeerde kwaliteitsinformatie aan de gebruikers van het medisch-sociaal register aanbieden. De informatie wordt per kwaliteit nauwkeurig en regelmatig bijgewerkt. De medewerkers die in dit register worden ingeschreven verbinden zich ertoe om het kwaliteitshandvest van het medisch-sociaal register van het SISD te eerbiedingen :

Elke medewerker die in dit register wordt ingeschreven, verbindt zich ertoe om de informatie omtrent zijn praktijk regelmatig bij te werken door middel van de login en het wachtwoord die tijdens de inschrijving werd ontvangen.

Om een efficiënt kwaliteitsonderzoek toe te laten op de site wordt er aan elke medewerker gevraag om zorgvuldig de volgende elementen aan te geven :

  • Zijn vakgebied : de vermelding “Profiel-Specialisatie” moet slechts de werkelijke uitgeoefende specialiteiten van de praktijk omvatten. Deze site stelt ons in staat om uw vaardigheden en specialiteiten aan medewerkers of begunstigden die opzoek naar zorgverleners en/of hulpverleners zijn te adviseren.
  • De bedekte zone voor de prestatieplichtigen die de patiënten thuis bezoeken : de thuiszorgverleners moeten alle gemeentes waarin ze werkelijk werken aanvinken. De prestatieplichtigen die de patiënten alleen in overleg ontvangen kunnen slechts de gemeente aanstrepen waarin hun kabinet is gevestigd.
  • De uurroosters : behalve de consultaties of de huisbezoeken, is het noodzakelijk dat U weergeeft als U wel of niet ’s-weekends werkt.

SISD spant zich aan de versterking van de zorg en hulpnetwerk die al bestaat in Verviers, en garandeert een informatierol aan de medewerkers. Daarvoor zal iedere medewerker die in dit register wordt ingeschreven maandelijks een nieuwsbrief ontvangen van het SISD. Dit omvat het nieuws betreft het gebruik van het medisch-sociaal register maar ook de opleidingagenda en de evenementen omtrent de medisch-sociaal omgeving.

*In geval van het verlies van deze toegangscodes, zullen ze na verificatie van uw identiteit op aanvraag worden gegeven.