GDT-Brussel

Het SISD (GDT) is een multidisciplinair overlegplatform die bestemd is aan alle thuisverzorgers, de patiënt en zijn omgeving.

De rol van de “Geïntegreerde Diensten voor Thuisverzorging” (GDT) is, onder andere om het mogelijk te maken dat zorgverleners regelmatig bijeenkomen om informatie uit te wisselen en hun praktijken te harmoniseren om de begeleiding van de patiënt te optimaliseren.

Daarvoor voert het SISD Brussel de volgende taken uit :

rassemblede thuisverzorging instellingen en de thuisverzorging vertegenwoordigers bijeen brengen,

collaborede samenwerking tussen zijn leden stimuleren,

prsentationinformaties en opleidingen in verband met de discipline voorstellen,

reunide ontwikkeling van multidisciplinair overlegvergaderingen stimuleren,

informede patiënt en zijn omgeving wat betreft de bestaande thuisverzorging structuren inlichten